Onze aanpak

Ondernemen doe je al jaren en om die reden hoeft Backstage IT jou hier niets meer over uit te leggen. Een extended team opzetten in het buitenland is echter een nieuwe tak van sport waar je mogelijk nog maar weinig mee in aanraking mee geweest bent. Of misschien ben je juist wel op zoek naar een nieuwe methode die je al kent, omdat je simpelweg wat nieuws wilt proberen. Backstage IT is dan de partij waar jij naar op zoek bent.

Excentriek, maar doeltreffend

Wij doen het niet alleen mét ons personeel, maar ook vóór ons personeel. Dat is precies wat ons excentriek, maar doeltreffend maakt. Aan ons heb je een partner die jou stapsgewijs door het traject gidst, zodat de opmaat naar jouw extended team vlekkeloos zal verlopen. Puntsgewijs zullen we uitleggen hoe onze samenwerking eruit zal komen te zien. Ready?

Het voortraject

Voordat we een extended team gaan opzetten, willen we eerst zeker weten dat er potentie zit in ons partnership. Er zijn ondernemingen in Nederland die minder geschikt zijn voor het opzetten van extended teams. Om dit tijdig te signaleren, houden we een ‘check up’. Hierbij gaan we in een kennismakingsgesprek in op jouw missie en visie, probleemstelling en de samenwerking. Backstage IT wil net zo graag als jij dat wilt dat we aan een mooi traject beginnen en dit is alvast een stap in de goede richting!

Als de uitkomst van dit gesprek van beide kanten naar tevredenheid is, maken we een afspraak voor een verkennend gesprek. Hierbij zullen we we inzoomen op contract- en samenwerkingsafspraken.

Nadat dit is afgerond, plannen we een onboarding traject met jou in. We gaan dan in kaart brengen welk type persoon jij zoekt, welke programmeertalen tot de hard skills dienen te behoren en binnen welk team de kandidaat moet gaan vallen. Tevens willen we in kaart brengen welke persoonlijke elementen voor jou van belang zijn. Samen met onze casemanager ter plaatse spreken we daarna alle wensen stapsgewijs door, zodat onze HR-afdeling gebriefd kan worden en de recruitment van start kan gaan.

Ons team van recruiters zal een vacature plaatsen op Moldavische vacaturebanken en ontwikkelaars benaderen uit ons wijdverspreide netwerk, die tot stand is gekomen doordat we al meer dan 10 jaar ervaring hebben in Moldavië. Onze recruiters kennen de Nederlandse wervingsstandaarden als geen ander, waardoor ze makkelijk in staat zijn om een schifting te maken. Tevens beschikt Backstage IT over een grote database, die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ons recruitment team zal vervolgens een kritische selectie maken uit alle potentiële kandidaten.

De manier waarop de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden, is volledig afhankelijk van de manier hoe jij het prettig vindt. Vaak vinden onze klanten het prettig om het op hun eigen wijze te doen, waarbij het eerste gesprek door ons wordt gedaan en het tweede gesprek in jouw handen ligt. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Jouw extended team is binnen de kortste keren ‘up and running’. Vanaf het moment dat het onboarding traject in gang is gezet, kan Backstage IT binnen 4 tot 8 weken een extended team voor jou hebben opgezet.

Up and running

Zodra jouw extended team aan de bak is, wil je zicht blijven houden op de performances van je teamleden. Om dit op de juiste manier voor jou te kunnen doen, heeft Backstage IT casemanagers op de ‘hub’ die samen met ons in Nederland de processen coördineert. Doordat zij dagelijks actief zijn op de werkvloer, weten zij precies welke thema’s zich afspelen binnen elk extended team. Onze casemanagers vormen in combinatie met onze contactpersonen in Nederland de brug tussen Moldavië en Nederland.

Doordat Backstage IT in korte tijd is uitgegroeid naar een groot aantal medewerkers, blijven wij het aantal casemanagers uitbreiden. Hiermee garanderen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Backstage IT streeft dit na door een maandelijks rapport te verstrekken aan al onze partners. In dit rapport is de actuele stand van zaken per team opgenomen. Denk hierbij aan een overview van alle verjaardagen en vakantiedagen, maar ook alle subactiviteiten komen hierin voor.

Werknemerstevredenheid staat hoog op de agenda bij Backstage IT. Als personeelsgerichte organisatie willen we dat onze teamleden met een prettig gevoel ons HQ betreden. Daarom nemen we ieder kwartaal een enquête af. Hierbij zoomen we in op de tevredenheid wat betreft het salaris, office beleid, werkgeluk en de positie binnen het team. Alles waar wij invloed op hebben: dat meten we. Het gemiddelde beoordelingscijfer was afgelopen jaar een 9,0 een score waar we erg trots op zijn!

Naast dat we elk kwartaal een enquête afnemen, vindt er maandelijks ook een interview plaats tussen casemanager en teamleider. Hierdoor kan de casemanager nog beter inzichtelijk maken welke problemen er zich voordoen in elk team.

Onze samenwerking is een onophoudelijk proces. Samen met jou blijven we in gesprek over de gang van zaken en optimalisaties die jij vanuit ons verwacht.

Wij sparren graag met jou om te zien of we een match zijn.