3 redenen voor het succes van de extended teams van Backstage IT

Er zijn honderden redenen te noemen waarom de extended teams van Backstage IT zo’n impact genereren bij al onze partners. Maar om het enigszins behapbaar te houden, beperken we ons in dit blog slechts tot de gekozen aanpak.

Onze samenwerking met Best4u International

Laten we beginnen bij één van de belangrijkste factoren, namelijk onze samenwerking met Best4u International. Dit bedrijf, dat is voortgekomen uit de Nederlandse tak van Best4u, is gespecialiseerd in recruitment en vormt een onmisbare schakel binnen ons traject. Best4u International kent het klappen van de zweep in Moldavië; Backstage IT heeft de kennis over wervingsprocessen en competenties.

De dynamiek op de werkvloer

De dynamiek op de werkvloer is een ander onderdeel dat bijdraagt aan ons succes. De verscheidene extended teams opereren allemaal vanuit ons HQ in Chisinau. Daardoor vormen zij niet alleen team X bij bedrijf Y, maar ook een team binnen Backstage IT zelf. De onderlinge chemie is daardoor van een andere orde, die je pas snapt als je het gezien hebt.

De kracht van de principes

Backstage IT heeft niet de intentie om te excelleren in alles. Liever beperken we ons tot 4 taken die we écht goed kunnen. Wij zijn goed in het creëren, onderwijzen, vermarkten en het onderhouden van onze extended teams. Deze aanpak houdt ons gefocust en scherp. Onze visie is dan ook dat de juiste persoon op de juiste positie voor verandering kan zorgen in een gehele organisatie.

Het succes in beeld

Wil je ons succes in beeld zien? In onderstaande video leggen we je meer uit over onze aanpak.